План зонування села Гнідин

Золочівської сільської ради

План зонування території села Гнідин Бориспільського району Київської області розроблено ТОВ «ПРОЕКТГЕНПЛАН» на замовлення та відповідно до завдання Гнідинської сільської ради (договір № 06/04/-ПЗ від 08 квітня 2015 р.).

 Підставою для розроблення плану зонування території є рішення Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області від 13 березня 2015 року № 609-44-VI. План зонування території згідно з Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності» є містобудівною документацією, що встановлює умови та обмеження використання території для містобудівних потреб у межах визначених зон, з метою створення сприятливих умов для життєдіяльності людини, забезпечення захисту територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, запобігання надмірній концентрації населення і об’єктів виробництва, зниження рівня забруднення навколишнього природного середовища, охорони та використання територій з особливим статусом, у тому числі ландшафтів, об’єктів історико-культурної спадщини, а також земель сільськогосподарського призначення і лісів.

План зонування території розроблено на основі генерального плану села Гнідин (внесення змін), затвердженого рішенням Гнідинської сільської ради від 03 липня 2015 р. № 653-48-VI, відповідно до Земельного кодексу України, Водного кодексу України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про основи містобудування», «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про благоустрій населених пунктів», «Про землеустрій», «Про охорону культурної спадщини», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про природно-заповідний фонд», «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення», нормативно-правових актів та нормативно-методичних положень Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (Державного комітету України з будівництва та архітектури).

Вихідними даними для розроблення плану зонування території слугували: матеріали генерального плану села Гнідин щодо існуючого та перспективного використання території населеного пункту, планувальних обмежень, червоних ліній вулиць та інші матеріали, що деталізують рішення, прийнятті в генеральному плані населеного пункту; технічні матеріали по проведенню інвентаризації та дані Державного земельного кадастру щодо наявності земель та розподіл їх за власниками землі, землекористувачами, угіддями та видами економічної діяльності; дані Гнідинської сільської ради про домоволодіння та землеволодіння, розташовані в межах села; пропозиції органів місцевого самоврядування, органів виконавчої влади на місцях та окремих служб щодо соціально-економічного та територіального розвитку села; інші документи та матеріали, надані сільською радою.

Планом зонування території визначено: межі функціональних зон та підзон території населеного пункту; дозволені, супутні та допустимі види використання території та земельних ділянок; основні умови та обмеження щодо забудови та іншого використання земельних ділянок для кожної зони (підзони). План зонування території виконано відповідно до вимог Державних будівельних норм України ДБН 360-92** «Містобудування. Планування та забудова міських і сільських поселень»; ДБН Б.2.4-1-94 «Планування та забудова сільських поселень»; Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19.06.1996 р. № 173; ДБН В.1.1-72002. «Захист від пожежі. Пожежна безпека об’єктів», ДБН В.2.2.3-97. «Будинки і споруди. Будинки та споруди навчальних закладів», ДБН В.2.2.4-97. «Будинки і споруди. Будинки та споруди дитячих дошкільних закладів», ДБН В.2.2-9-99. «Будинки і споруди. Громадські будинки та споруди», ДБН В.2.2-10-01. «Будинки і споруди Заклади охорони здоров’я», ДБН В.2.2-13-03 «Будинки і споруди. Спортивні та фізкультурно-оздоровчі споруди», ДБН В.2.2-15-2005. «Житлові будинки. Основні положення», ДБН В.2.2-16-2005. «Будинки і споруди. Культурно-видовищні та дозвіллєві заклади», ДСТУ-Н Б Б.1.1-12:2011 «Настанова про склад та зміст плану зонування території (зонінг)», наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 07 липня 2011 р. № 109 «Порядок надання містобудівних обмежень забудови земельної ділянки, їх склад та зміст».

інформацію буде оновлено найближчим часом