English English Українська Українська

ПАСПОРТНІ ПОСЛУГИ

Золочівської сільської ради


Послуги з реєстрації місця проживання/зняття з реєстрації місця проживання особи БУДУТЬ НАДАВАТИСЬ за адресою: с.Гнідин, вул. Нова, 1 З 2024 РОКУ

ОФОРМЛЕННЯ І ВИДАЧА ПАСПОРТА ГРОМАДЯНИНА УКРАЇНИ З БЕЗКОНТАКТНИМ ЕЛЕКТРОННИМ НОСІЄМ У РАЗІ ОБМІНУ ПАСПОРТА ГРОМАДЯНИНА УКРАЇНИ У ФОРМІ КАРТКИ

Строки надання: Звичайне надання – до 20 днів; Термінове надання – до 10 днів.

Адміністративний збір: 20 робочих днів – 450.00 грн; 10 робочих днів – 820.00 грн; державне мито – 34,00 грн (сплачується тільки у разі обміну у зв’язку з непридатністю паспорта для подальшого використання).

Необхідні документи для отримання послуги

 1. Заява-анкета (формується та роздруковується адміністратором із застосуванням засобів Єдиного державного демографічного реєстру).
 2. Паспорт, що підлягає обміну.
 3. Документи, що підтверджують обставини, у зв’язку з якими паспорт підлягає обміну (крім випадків коли строк дії паспорта закінчився).
 4. Документи, що підтверджують сплату адміністративного збору, державного мита (у разі обміну у зв’язку з непридатності паспорта для подальшого використання).
 5. Довідка про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків (РНОКПП) або повідомлення про відмову від його прийняття (для осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття зазначеного номера).
 6. Довідка про реєстрацію місця проживання/зняття з реєстрації місця проживання.
 7. Свідоцтва про народження дітей (за наявності).
 8. Документ, що підтверджує реєстрацію/розірвання шлюбу (за наявності).
 9. Документи, що підтверджують зміну прізвища, імені або по батькові (за наявності).

ОФОРМЛЕННЯ І ВИДАЧА ПАСПОРТА ГРОМАДЯНИНА УКРАЇНИ З БЕЗКОНТАКТНИМ ЕЛЕКТРОННИМ НОСІЄМ ВПЕРШЕ ПІСЛЯ ДОСЯГНЕННЯ 14-РІЧНОГО ВІКУ

Строки надання: Звичайне надання – до 20 днів;Термінове надання – до 10 днів.

Необхідні документи для отримання послуги

 1. Заява-анкета за зразком, затвердженим наказом МВС від 26.11.2014 №1279 (заповнюється при оформленні).
 2. Довідка про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків або повідомлення про відмову від його прийняття.
 3. Довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (за наявності).
 4. Документ, що посвідчує особу законного представника/уповноваженої особи, та документ, що підтверджує повноваження особи як законного представника/уповноваженої особи
 5. Оригінали документів, що підтверджують громадянство та посвідчують особу батьків або одного з них, які на момент народження особи перебували у громадянстві України (для підтвердження факту належності особи до громадянства України).
 6. Свідоцтво про народження або документ, що підтверджує факт народження, виданий компетентними органами іноземної держави.

ОФОРМЛЕННЯ І ВИДАЧА ПАСПОРТА ГРОМАДЯНИНА УКРАЇНИ З БЕЗКОНТАКТНИМ ЕЛЕКТРОННИМ НОСІЄМ У РАЗІ ОБМІНУ ПАСПОРТА ГРОМАДЯНИНА УКРАЇНИ ЗРАЗКА 1994 РОКУ (У ФОРМІ КНИЖЕЧКИ)

Строки надання: Звичайне надання – до 20 днів; Термінове надання – до 10 днів.

Адміністративний збір: 20 робочих днів – 450.00 грн; 10 робочих днів – 820.00 грн; державне мито – 34,00 грн (сплачується тільки у разі обміну у зв’язку з непридатністю паспорта для подальшого використання).

Необхідні документи для отримання послуги

 1. Паспорт, що підлягає обміну.
 2. Довідка про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб — платників податків (РНОКПП) або повідомлення про відмову від його прийняття (для осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття зазначеного номера).
 3. Довідка про реєстрацію місця проживання особи або довідка про зняте місце проживання (за наявності).
 4. Документ, що підтверджує повноваження особи як законного представника/уповноваженої особи адміністрації установи виконання покарань або закладу МОЗ закритого типу (у разі подання заяви-анкети законним представником).
 5. Довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (для внутрішньо переміщеної особи).
 6. Документ, що підтверджує реєстрацію/розірвання шлюбу (за наявності).
  Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань (у разі викрадення посвідчення на території України).
 7. Документи, що підтверджують зміну прізвища, імені або по батькові (за наявності).
 8. Документи, що підтверджують обставини, у зв’язку з якими паспорт підлягає обміну.
 9. Документи, що підтверджують сплату адміністративного збору, державного мита (у разі обміну у зв’язку з непридатності паспорта для подальшого використання).
  Заява-анкета (заповнюється при оформленні).
 10. Одна фотокартка розміром 10 х 15 сантиметрів для внесення відцифрованого образу обличчя особи шляхом сканування із застосуванням засобів Реєстру (для особи, яка не може пересуватися самостійно у зв’язку з тривалим розладом здоров’я).
 11. Письмова заява (довільної форми) (у разі необхідності написання прізвища або / та ім’я латинськими літерами відповідно до написання у раніше виданих на ім’я особи документах).
 12. Посвідчення про взяття на облік бездомної особи (для бездомної особи).
 13. Свідоцтва про народження дітей (за наявності).

ОФОРМЛЕННЯ І ВИДАЧА ПАСПОРТА ГРОМАДЯНИНА УКРАЇНИ З БЕЗКОНТАКТНИМ ЕЛЕКТРОННИМ НОСІЄМ У ЗВ’ЯЗКУ З ВТРАТОЮ/ВИКРАДЕННЯМ ПАСПОРТА ГРОМАДЯНИНА УКРАЇНИ У ФОРМІ КАРТКИ

Строки надання: Звичайне надання – до 20 днів; Термінове надання – до 10 днів.

Адміністративний збір: 20 робочих днів – 450.00 грн; 10 робочих днів – 820.00 грн; державне мито – 34,00 грн (сплачується тільки у разі обміну у зв’язку з непридатністю паспорта для подальшого використання).

Необхідні документи для отримання послуги

 1. Заява-анкета (заповнюється при оформленні).
 2. Довідка про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб — платників податків (РНОКПП) або повідомлення про відмову від його прийняття (для осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття зазначеного номера).
 3. Довідка про реєстрацію місця проживання особи або довідка про зняте місце проживання (за наявності).
 4. Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань (у разі викрадення паспорта).
 5. Довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (для внутрішньо переміщеної особи).
 6. Документ, що підтверджує повноваження особи як законного представника/уповноваженої особи адміністрації установи виконання покарань або закладу МОЗ закритого типу (у разі подання заяви-анкети законним представником).
 7. Документ, що підтверджує реєстрацію/розірвання шлюбу (за наявності).
 8. Документи, що підтверджують зміну прізвища, імені або по батькові (за наявності).
 9. Документи, що підтверджують сплату адміністративного збору, державного мита.
 10. Одна фотокартка розміром 10 х 15 сантиметрів для внесення відцифрованого образу обличчя особи шляхом сканування із застосуванням засобів Реєстру (для особи, яка не може пересуватися самостійно у зв’язку з тривалим розладом здоров’я).
 11. Письмова заява (довільної форми) (у разі необхідності написання прізвища або / та ім’я латинськими літерами відповідно до написання у раніше виданих на ім’я особи документах).
 12. Посвідчення про взяття на облік бездомної особи (для бездомних осіб).
 13. Свідоцтва про народження дітей (за наявності).

ОФОРМЛЕННЯ І ВИДАЧА ПАСПОРТА ГРОМАДЯНИНА УКРАЇНИ З БЕЗКОНТАКТНИМ ЕЛЕКТРОННИМ НОСІЄМ У ЗВ’ЯЗКУ З ВТРАТОЮ/ВИКРАДЕННЯМ ПАСПОРТА ГРОМАДЯНИНА УКРАЇНИ ЗРАЗКА 1994 РОКУ У ФОРМІ КНИЖЕЧКИ

Строки надання: Звичайне надання – до 20 днів; Термінове надання – до 10 днів.

Адміністративний збір: 20 робочих днів – 450.00 грн; 10 робочих днів – 820.00 грн;

державне мито – 34,00 грн (сплачується тільки у разі обміну у зв’язку з непридатністю паспорта для подальшого використання).

Необхідні документи для отримання послуги

 1. Заява-анкета (заповнюється при оформленні).
 2. Довідка про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб — платників податків (РНОКПП) або повідомлення про відмову від його прийняття (для осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття зазначеного номера).
 3. Довідка про реєстрацію місця проживання особи або довідка про зняте місце проживання (за наявності).
 4. Письмова заява про втрату або викрадення паспорта зразка 1994 року.
 5. Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань (у разі викрадення паспорта).
 6. Довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (для внутрішньо переміщеної особи).
 7. Документ, що підтверджує реєстрацію/розірвання шлюбу (за наявності).
 8. Документи, що підтверджують зміну прізвища, імені або по батькові (за наявності).
 9. Документи, що підтверджують сплату адміністративного збору, державного мита (у разі втрати паспорта) або роздрукована квитанція з програмного продукту «cheсk» або інформацію (реквізити платежу) про сплату збору в будь-якій формі.
 10. Посвідчення про взяття на облік бездомних осіб, видане відповідним центром обліку бездомних осіб (для бездомних осіб).
 11. Рішення суду про встановлення особи (для осіб, яких не було встановлено за результатами проведення процедури встановлення особи).
 12. Свідоцтва про народження дітей (за наявності).

ОФОРМЛЕННЯ І ВИДАЧА ПАСПОРТА ГРОМАДЯНИНА УКРАЇНИ З БЕЗКОНТАКТНИМ НОСІЄМ ВПЕРШЕ ОСОБІ У ВІЦІ З 14 ДО 18 РОКІВ З ОДНОЧАСНОЮ РЕЄСТРАЦІЄЮ У ДЕРЖАВНОМУ РЕЄСТРІ ФІЗИЧНИХ ОСІБ-ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ

Строки надання: Звичайне надання – до 20 днів;

Необхідні документи для отримання послуги

 1. Довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (для внутрішньо переміщеної особи).
 2. Документи, що підтверджують відомості для внесення додаткової змінної інформації до безконтактного електронного носія, що міститься у паспорті (за наявності таких документів): про місце проживання – довідку про реєстрацію місця проживання особи (за зразком наведеним у додатку 13 до Правил реєстрації місця проживання, затверджених постановою КМУ від 02.03.2016 № 207) або довідку про реєстрацію місця проживання (видану до 04.04.2016 за зразком, наведеним у додатку 11 до Порядку реєстрації місця проживання та місця перебування фізичних осіб в Україні та зразків необхідних документів, затвердженого наказом МВС від 22.11.2012 № 1077) Довідка надається для внесення інформації про зареєстроване місце проживання; про зміну імені — свідоцтво про зміну імені, свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб, свідоцтво про розірвання шлюбу, рішення суду про розірвання шлюбу, яке набрало законної сили, або виданий компетентними органами іноземної держави документ, який згідно з її національним законодавством підтверджує відповідний факт (за умови зміни прізвища, імені або по батькові).
 3. Заява-анкета за зразком, затвердженим наказом МВС від 26.11.2014 № 1279, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10 грудня 2014 р. за № 1586/26363.
 4. Оригінали документів, що підтверджують громадянство га посвідчують особу батьків або одного з них, які на момент народження особи перебували у громадянстві України (для підтвердження факту належності особи до громадянства України).
 5. Паспорт громадянина України для виїзду за кордон – для осіб, які постійно проживали за кордоном, та повернулися в установленому порядку на проживання в Україну.
 6. Свідоцтво про народження або документ, що підтверджує факт народження, виданий компетентними органами іноземної держави.
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support