English English Українська Українська

ПОСЛУГИ ВЕТЕРАНАМ ВІЙНИ ТА ЧЛЕНАМ ЇХ СІМЕЙ

Золочівської сільської ради


Прийом заяв щодо надання послуг для ветеранів та членів їх сімей здійснюється за адресою: с.Гнідин, вул. Нова, 1

Адміністративний збір: не справляється

Позбавлення статусу учасника бойових дій за заявою такої особи

Строки надання: 30 календарних днів

Вартість:Безоплатно

Послуга надається Міністерством у справах ветеранів України.

Необхідні документи для отримання послуги

Заява про позбавлення її статусу (довільної форми) із зазначенням причини.

Спосіб подання

Заява та документи подаються особисто або уповноваженою особою заявником через центри надання адміністративних послуг, або поштою на адресу Мінветеранів: провулок Музейний, буд. 12, м. Київ, 01001.

Результат та спосіб отримання

Результат надання послуги – рішення про позбавлення статусу та вилучення відповідного посвідчення.
-Рішення про позбавлення статусу видається особисто або за їх дорученням, оформленим в установленому законом порядку, уповноваженим особам у центрі надання адміністративних послуг, що забезпечує видачу результатів адміністративних послуг.
-Рішення про позбавлення статусу видається особисто або за їх дорученням, оформленим в установленому законом порядку, уповноваженим особам безпосередньо у Міністерстві у справах ветеранів України або поштовим відправленням на вказану при поданні заяви адресу.

https://zolochivskarada.gov.ua/wp-content/uploads/2023/11/позбавлення-статусу-УБД-ік.pdf

Встановлення факту одержання ушкоджень здоров’я від вибухових речовин, боєприпасів і військового озброєння

Строки надання: 30 календарних днів

Вартість: Безоплатно

Інформація про послугу

Послуга надається Міністерством у справах ветеранів України.

Заява (довільної форми).

 До заяви додаються такі документи:  1) копії сторінок паспорта громадянина України з даними про прізвище, ім’я та по батькові, дату і місце народження, серію та номер паспорта, ким і коли виданий паспорт та реєстрацію місця проживання або місця перебування особи. У разі отримання особою паспорта громадянина України у формі картки надається його копія та копія довідки про реєстрацію місця проживання. Для осіб віком до 14 років надається копія свідоцтва про народження;
2) копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичної особи у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, виданого органом доходів і зборів (для фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомила про це відповідному контролюючому органу і має відповідну відмітку в паспорті громадянина України, – копію сторінки паспорта з такою відміткою);  
3) копії первинної медичної облікової документації, форми яких затверджені МОЗ;
4) висновок медичного експерта, що засвідчує факт отримання поранень чи інших ушкоджень здоров’я від боєприпасів;
5) копія довідки медико-соціальної експертної комісії про групу і причину інвалідності або копія висновку лікарсько[1]консультативної комісії лікувально-профілактичного закладу про встановлення особі віком до 18 років категорії “дитина з інвалідністю;
6) довідка про відсутність (наявність) судимості. (У разі коли особа має судимість, вона надає інформацію, за якими саме статтями Кримінального кодексу України її засуджено, та інформацію про зняття або погашення судимості)
 7) витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, сформований не пізніше як за три місяці до звернення особи із заявою, про відкриття кримінального провадження стосовно факту одержання постраждалою особою ушкоджень здоров’я від боєприпасів та/або інші документи, які підтверджують залучення особи до кримінального провадження як потерпілої;  
8)інші документи (за наявності), які можуть засвідчити одержання постраждалою особою ушкоджень здоров’я від боєприпасів на території проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, проведення заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України.

Спосіб подання

Особисто (законним представником або представником за дорученням, оформленим в установленому законом порядку) через центри надання адміністративних послуг, або поштою на адресу Мінветеранів: – провулок Музейний, буд. 12, м. Київ, 01001.

Результат та спосіб отримання

Результат надання послуги – Рішення про встановлення (відмову у встановленні) факту одержання ушкоджень здоров’я від вибухових речовин, боєприпасів і військового озброєння на території проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях та заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України/відмова у рішенні про встановлення такого факту.
1. Результат надання адміністративної послуги отримується у центрі надання адміністративних послуг особисто (законним представником або представником за дорученням, оформленим в установленому законом порядку).
2. Результат надання адміністративної послуги отримується безпосередньо у Міністерстві у справах ветеранів України.

https://zolochivskarada.gov.ua/wp-content/uploads/2023/11/Встановлення-факту-одержання-ушкоджень-здоров’я-ІК.pdf

Видача нового посвідчення учасника бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, учасника війни, члена сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни, члена сім’ї загиблого (померлого) Захисника чи Захисниці України, постраждалого учасника Революції Гідності замість непридатного/втраченого та у разі зміни персональних даних

Строки надання: 30 календарних днів

Вартість: Безоплатно

Послуга надається Міністерством у справах ветеранів України.

Необхідні документи для отримання послуги

1) Заява про видачу нового посвідчення (довільної форми) із зазначенням причини;
 2) фотокартка (кольорова) розміром 3 × 4 см;
 3) копія документа, що посвідчує особу громадянина України, іноземця або особи без громадянства, а також особу, яку визнано в Україні біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, що брала участь у масових акціях громадського протесту (з пред’явленням оригіналу);
4) посвідчення, яке стало непридатним до використання та/або потребує заміни або копія посвідчення, яке втрачене (за наявності);
 5) копія документа про зміну персональних даних (прізвища, власного імені, по батькові);
6) копія повного витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян щодо актового запису про народження (у разі зміни статі);
7) документи, які підтверджують втрату посвідчення та визнають його недійсним (опубліковане в друкованих засобах масової інформації оголошення про визнання втраченого посвідчення недійсним (із зазначення серії, номера, прізвища, імені та по батькові); 
8) довідка про порушення або відмову в порушенні кримінальної справи за фактом викрадення посвідчення).

Спосіб подання

Особисто або уповноваженою особою через центри надання адміністративних послуг, або поштою на адресу Мінветеранів: – провулок Музейний, буд. 12, м. Київ, 01001.

Результат та спосіб отримання

Результат надання послуги – видача відповідного посвідчення/відмова у видачі відповідного посвідчення.  
1. Посвідчення вручаються особисто заявникам або за їх дорученням, оформленим в установленому законом порядку, уповноваженим особам у центрі надання адміністративних послуг, що забезпечує видачу результатів адміністративних послуг (для осіб, яким встановлено статус учасника бойових дій).
 2. Посвідчення вручаються особисто заявникам або за їх дорученням, оформленим в установленому законом порядку, уповноваженим особам безпосередньо у Міністерстві у справах ветеранів України (для осіб, яким встановлено статус учасника бойових дій).

https://zolochivskarada.gov.ua/wp-content/uploads/2023/11/Видача-нового-посвідчення-учасника-бойових-дій-ІК.pdf

Призначення одноразової грошової допомоги у разі інвалідності волонтера внаслідок поранення

Строки надання: 30 календарних днів

Вартість: Безоплатно

Послуга надається Міністерством у справах ветеранів України.

Необхідні документи для отримання послуги

1. Заява про виплату одноразової грошової допомоги у зв’язку з установленням інвалідності;  
2. Копія сторінок паспорта волонтера з даними про прізвище, ім’я та по батькові, дату його видачі і місце реєстрації;  
3. Копія документа, що підтверджує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків (копію паспорта – для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному органові доходів і зборів і мають відмітку в паспорті) кожної з осіб, які мають право на отримання грошової допомоги, а якщо серед них є діти, – одного з батьків або опікунів чи піклувальників;
 4. Копія довідки медико-соціальної експертної комісії про встановлення групи інвалідності;  
5. Довідка про характер отриманих поранень в районі проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, здійснення заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації та/або іншої країни проти України;  
6. Свідчення керівника одного з підрозділів Збройних Сил, інших військових формувань, правоохоронних органів, який перебуває безпосередньо в районі проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, здійснення заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та/або іншої країни проти України, бойових дій та збройних конфліктів, про надання волонтером волонтерської допомоги.  Також можуть додаватись інші документи, які підтверджують факт надання волонтерської допомоги в районі проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, здійснення заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації та/або іншої країни проти України, бойових дій та збройних конфліктів.

Спосіб подання

Особисто або уповноваженою через центри надання адміністративних послуг, або поштою на адресу Мінветеранів: – провулок Музейний, буд. 12, м. Київ, 01001.

Результат та спосіб отримання

Результат наданння послуги – рішення про призначення (відмову у призначенні) одноразової грошової допомоги. 1. Рішення про призначення (відмову у призначенні) одноразової грошової допомоги видається у центрі надання адміністративних послуг, що забезпечує видачу результатів адміністративних послуг, особисто заявникам або за їх дорученням, оформленим в установленому законом порядку, уповноваженим особам. 2. Рішення про призначення одноразової грошової допомоги видається особисто заявникам або за їх дорученням, оформленим в установленому законом порядку, уповноваженим особам безпосередньо у Міністерстві у справах ветеранів України або поштовим відправленням на вказану при поданні заяви адресу.

https://zolochivskarada.gov.ua/wp-content/uploads/2023/11/Призначення-одноразової-грошової-допомоги-ІК.pdf

Встановлення статусу учасника бойових дій, видача посвідчення

Строки надання: 30 календарних днів

Вартість: Безоплатно

Інформація про послугу

Послуга надається Міністерством у справах ветеранів України.

 Необхідні документи для отримання послуги

1. Заява про видачу посвідчення (довільної форми).
2. Фотокартка (кольорова) 3х4 см 
3. Копія паспорта громадянина України або документа, що посвідчує особу іноземця або особу без громадянства, або особу, яку визнано в Україні біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту.
4. Довідка органів, які згідно із Законом України “Про боротьбу з тероризмом” визначені суб’єктами, які безпосередньо здійснюють боротьбу з тероризмом, про період безпосереднього виконання особою бойових завдань в районах проведення антитерористичної операції у взаємодії із ЗСУ, МВС, Національною поліцією, Національною гвардією, СБУ та іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями.
5. Витяг з наказу Антитерористичного центру при СБУ про залучення особи до проведення антитерористичної операції. 
6. У разі відсутності документів, зазначених у 4 та 5 пунктах, подаються (лише для осіб, які у період до 23 лютого 2018 року брали участь в антитерористичній операції у складі добровольчих формувань):

 1) для осіб, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції:

 – засвідчені нотаріально свідчення (заяви) не менше ніж трьох свідків про період безпосередньої участі особи у виконанні завдань в районах проведення антитерористичної операції (оригінали);

 – копії посвідчень свідків (учасники бойових дій та/або особи з інвалідністю внаслідок війни) та довідок про їх участь в антитерористичній операції за період, про який вони свідчать.

 2) для осіб, які отримали поранення, контузії, каліцтва:

 – засвідчені нотаріально свідчення (заяви) не менше ніж двох свідків про період безпосередньої участі такої особи у виконанні завдань в районах проведення антитерористичної операції (оригінали);

 – копії посвідчень свідків (учасника бойових дій та/або особи з інвалідністю внаслідок війни) та довідок про їх участь в антитерористичній операції за період, про який вони свідчать;

 – медичні документи, що підтверджують отримання особою поранення, контузії, каліцтва під час безпосереднього залучення до виконання завдань антитерористичної операції.

 УВАГА!!! До уваги беруться свідчення (заяви) осіб, яким встановлено статус учасника бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” та/або статус особи з інвалідністю внаслідок війни відповідно до пункту 11 частини другої статті 7 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”

 7. Особи, яким було надано статус особи з інвалідністю внаслідок війни відповідно до пункту 13 частини другої статті 7 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, але після повторного огляду МСЕК не встановлено інвалідність, набувають статусу учасника бойових дій за спрощеним порядком на підставі (але не виключно):

 1) копії посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни;

 2) копії витягу з наказу Антитерористичного центру при СБУ про залучення особи до проведення антитерористичної операції.

Спосіб подання Особисто або уповноваженою особою через центри надання адміністративних послуг, або поштою на адресу Мінветеранів: – провулок Музейний, буд. 12, м. Київ, 01001

Результат та спосіб отримання

Результат надання послуги – видача відповідного посвідчення/відмова у видачі відповідного посвідчення.
 1. Посвідчення вручаються особисто заявникам або за їх дорученням, оформленим в установленому законом порядку, уповноваженим особам у центрі надання адміністративних послуг, що забезпечує видачу результатів адміністративних послуг.
 2. Посвідчення вручаються особисто заявникам або за їх дорученням, оформленим в установленому законом порядку, уповноваженим особам безпосередньо в Міністерстві у справах ветеранів України, за що вони розписуються у відповідних документах.

 Рішення про відмову у встановленні статусу учасника бойових дій надсилається поштою протягом 5 робочих днів після прийняття.

https://zolochivskarada.gov.ua/wp-content/uploads/2023/11/вСТАНОВЛЕННЯ-СТАТУТСУ-УБД-ПОСВІДЧЕННЯ-ІК-1.pdf

Призначення одноразової грошової допомоги членам сім’ї, батькам та утриманцям волонтера, загиблого (померлого) внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва), отриманого під час надання волонтерської допомоги

Строки надання: 30 календарних днів

Вартість: Безоплатно

Послуга надається Міністерством у справах ветеранів України.

 Необхідні документи для отримання послуги

1) Заява кожного заявника, якщо в загиблого залишилася малолітня чи неповнолітня дитина, – заяву подає інший з батьків, опікун або піклувальник. До заяви додаються копії:

 – свідоцтва про смерть волонтера;

 – свідоцтва про народження волонтера;

 – для виплати одноразової грошової допомоги батькам загиблого (померлого);

 – свідоцтва про шлюб – для виплати грошової допомоги дружині (чоловікові);

 – сторінок паспорта заявника з даними про прізвище, ім’я та по батькові, дату його видачі і місце реєстрації;

 – свідоцтва про народження дитини – для виплати одноразової грошової допомоги дитині;

 – документа, що підтверджує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків (копію паспорта – для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному органові доходів і зборів і мають відмітку в паспорті) кожного заявника, а якщо серед них є дитина, – одного з батьків або опікунів чи піклувальників;

 – рішення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті (у разі їх створення), сільської, селищної ради або суду про встановлення опіки чи піклування над дитиною-сиротою, дитиною, позбавленою батьківського піклування (у разі здійснення опіки або піклування над дитиною загиблого волонтера);

 – рішення суду або нотаріально посвідченого правочину, що підтверджує факт перебування заявника на утриманні загиблого (померлого), – для виплати допомоги особі, яка не була членом сім’ї загиблого (померлого), але перебувала на його утриманні.

 2) довідка судово-медичної експертизи про причини смерті або довідку про характер отриманих поранень у районі проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, здійснення заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації та/або іншої країни проти України;

 3) свідчення керівника одного з підрозділів Збройних Сил, інших військових формувань, правоохоронних органів, який перебуває безпосередньо в районі проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, здійснення заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації та/або іншої країни проти України, бойових дій та збройних конфліктів, про надання волонтером волонтерської допомоги;

 4) інші документи, які підтверджують факт надання волонтерської допомоги в районі проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, здійснення заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації та/або іншої країни проти України, бойових дій та збройних конфліктів.

Спосіб подання Заява та документи подаються заявником особисто чи поштою на адресу Мінветеранів:  – провулок Музейний, буд. 12, м. Київ, 01001.

Результат та спосіб отримання

Результат надання послуги – рішення про призначення (відмову у призначенні) одноразової грошової допомоги.  1. Результат надання адміністративної послуги отримується у центрі надання адміністративних послуг особисто або через уповноважену особу. 2. Результат надання адміністративної послуги отримується безпосередньо у Міністерстві у справах ветеранів України

https://zolochivskarada.gov.ua/wp-content/uploads/2023/11/ДОПОМОГА-ЗАГБЛИЙ-ВОЛОНТЕР-ік.pdf

Встановлення статусу, видача посвідчень постраждалим учасникам Революції Гідності

Строки надання:7 робочих днів

Вартість:Безоплатно

Необхідні документи для отримання послуги

1. Заява.
2. Фотографія заявника ( розмір 3х4).
3. Копія документа, що посвідчує особу громадянина України, іноземця або особи без громадянства, а також особу, яку визнано в Україні біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, що брала участь у масових акціях громадського протесту (з пред’явленням оригіналу).

Спосіб подання

Заява та документи, необхідні для встановлення статусу, подаються особою суб’єкту надання адміністративної послуги:
 – через уповноважених осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади; посадових осіб центру надання адміністративних послуг;
– поштою або в електронній формі через офіційний веб-сайт Мінсоцполітики або інтегровані з ним інформаційні системи органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, або Єдиний державний веб-портал електронних послуг (у разі технічної можливості).

Результат та спосіб отримання Результат надання послуги – видача посвідчення «Постраждалий учасник Революції Гідності» / відмова в отриманні посвідчення «Постраждалий учасник Революції Гідності».

Призначення одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті) або інвалідності деяких категорій осіб відповідно до Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”

Строки надання: 30 календарних днів

Вартість: Безоплатно

Послуга надається Міністерством у справах ветеранів України.

Необхідні документи для отримання послуги

Для осіб з інвалідністю внаслідок війни:
 1. Заява згідно Додатку 2 до Порядку призначення та виплати одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті) або інвалідності деяких категорій осіб відповідно до Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2016 № 336.
 2. Копія посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни.
3. Копія довідки медико-соціальної експертної комісії про встановлення групи інвалідності.
4. Копія документа, що посвідчує особу заявника, а у разі подання документів законним представником або уповноваженою особою – документів, що посвідчують особу тих осіб, від імені яких подається заява, а також документа, який надає повноваження законному представнику або уповноваженій особі представляти таких осіб, оформленого відповідно до законодавства.
 5. Документа, що засвідчує реєстрацію фізичної особи у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, виданого органом доходів і зборів (для фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомила про це відповідний орган доходів і зборів і має відповідну відмітку в паспорті громадянина України, – копію сторінки паспорта з такою відміткою).

 Для членів сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України:

 1. Заява згідно Додатку 1 до Порядку призначення та виплати одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті) або інвалідності деяких категорій осіб відповідно до Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2016 № 336.
 2. Копія посвідчення члена сім’ї загиблого Захисника чи Захисниці України.
3. Копія свідоцтва про смерть загиблого (померлого).
4. Копія свідоцтва про народження – для виплати одноразової грошової допомоги батькам загиблого (померлого).
5. Копія свідоцтва про шлюб – для виплати грошової допомоги дружині (чоловікові).
6. Копія документа, що посвідчує особу заявника, а у разі подання документів законним представником або уповноваженою особою – документів, що посвідчують особу тих осіб, від імені яких подається заява, а також документа, який надає повноваження законному представнику або уповноваженій особі представляти таких осіб, оформленого відповідно до законодавства.
7. Копія свідоцтва про народження – для виплати одноразової грошової допомоги дитині
8. Копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичної особи у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, виданого органом доходів і зборів (для фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомила про це відповідний орган доходів і зборів і має відповідну відмітку в паспорті громадянина України, – копію сторінки паспорта з такою відміткою).
9. Копія рішення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті (у разі їх створення), сільської, селищної ради або суду про встановлення опіки чи піклування над дитиною-сиротою, дитиною, позбавленою батьківського піклування (у разі здійснення опіки або піклування над дітьми загиблих (померлих).
10. Копія рішення суду або нотаріально посвідченого правочину, що підтверджує факт перебування заявника на утриманні загиблого (померлого) (подають особи, які не були членами сім’ї загиблого (померлого), але перебували на його утриманні).

Спосіб подання:Заява та документи подаються заявником особисто через центри надання адміністративних послуг або поштою на адресу Мінветеранів: – провулок Музейний, 12, м. Київ, 01001.

Результат та спосіб отримання

Результат надання послуги – рішення про призначення (відмову у призначенні) одноразової грошової допомоги.
1. Результат надання адміністративної послуги отримується у центрі надання адміністративних послуг особисто або через уповноважену особу, що забезпечує видачу результатів адміністративних послуг, які надаються Міністерством у справах ветеранів України.
2. Результат надання адміністративної послуги отримується безпосередньо у Міністерстві у справах ветеранів України.

https://zolochivskarada.gov.ua/wp-content/uploads/2023/11/Призначення-допомоги-у-разі-загибелі-інвалідності-деякийх-категорій-1.pdf

Надання відомостей з Єдиного державного реєстру ветеранів війни

Строки надання: 30 календарних днів

Вартість: Безоплатно

Послуга надається Міністерством у справах ветеранів України.

Необхідні документи для отримання послуги

1. Заява (довільної форми);
 2. Копія документа, що посвідчує особу громадянина України, іноземця або особи без громадянства(з пред’явленням оригіналу);
3. Копія посвідчення особи, яким встановлено статус відповідно до Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” (у разі наявності);
 4. Копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичної особи у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, виданого органом доходів і зборів (для фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомила про це відповідний орган доходів і зборів і має відповідну відмітку в паспорті громадянина України, – копію сторінки паспорта з такою відміткою).

Спосіб подання Заява та документи подаються заявником особисто через центри надання адміністративних послуг чи поштою на адресу Мінветеранів: – провулок Музейний, буд. 12, м. Київ, 01001.

Результат та спосіб отримання

Результат надання послуги – відомості з Єдиного державного реєстру ветеранів війни / відмова у видачі відомостей з Єдиного державного реєстру ветеранів війни.
1. Результат надання адміністративної послуги отримується особисто у центрі надання адміністративних послуг.
2. Результат надання адміністративної послуги отримується особисто у Міністерстві у справах ветеранів України.

https://zolochivskarada.gov.ua/wp-content/uploads/2023/11/ІК-ВІДОМОСТІ-З-РЕЄСТРУ.pdf

Безоплатне якісне протезування/ортезування

Протезування в Україні – безоплатне!
✅Якщо ви втратили кінцівку(ки) внаслідок повномасштабної війни, можете отримати безоплатне якісне протезування/ортезування в Україні за рахунок держави.
Важливо: безоплатним є як сам протез/ортез, так і його обслуговування протягом строку його експлуатації. Статтею 4 Закону України “Про реабілітацію осіб з інвалідністю в України” визначена категорія осіб, які мають право, зокрема, на забезпечення допоміжними засобами реабілітації незалежно від встановлення інвалідності.
Для забезпечення протезними виробами чи іншими допоміжними засобами реабілітації особам, які постраждали внаслідок війни (як цивільним, так і військовим) не потрібно встановлювати інвалідність. Оформлення інвалідності може бути необхідним для отримання інших пільг та виплат, які передбачені законодавством.

Хто має право на отримання протезів та інших допоміжних засобів реабілітації?
✅До осіб, забезпечення яких допоміжними засобами реабілітації здійснюється незалежно від встановлення інвалідності, належать:
➢ військовослужбовці (резервісти, військовозобов’язані, добровольці Сил територіальної оборони) Збройних Сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Державної прикордонної служби України, Державної спеціальної служби транспорту;
➢ військовослужбовці військових прокуратур;
➢ особи рядового та начальницького складу підрозділів оперативного забезпечення зон проведення антитерористичної операції центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, державну політику у сфері державної митної справи;
➢ поліцейські;
➢ особи рядового, начальницького складу, військовослужбовці Міністерства внутрішніх справ України, Управління державної охорони України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Державної пенітенціарної служби України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань;
➢ особи, які входили до складу добровольчого формування територіальної громади, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, перебуваючи безпосередньо в районах проведення антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України;
➢ працівники підприємств, установ, організацій, які залучалися та брали безпосередню участь у забезпеченні проведення антитерористичної операції, перебуваючи безпосередньо в районах та у період її проведення, у забезпеченні здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України
➢ мирні громадяни, які проживали в районах проведення антитерористичної операції, у районах здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, за умови, якщо такими особами не вчинено кримінальних правопорушень.

Коли розпочинати протезування?
✅Підготовка до протезування повинна розпочинатися під час отримання реабілітаційної допомоги в реабілітаційному закладі чи в реабілітаційному відділенні закладу охорони здоров’я.
Протезування розпочинається за умов готовності кукси до протезування:
● форма кукси без надлишку або нестачі м’яких тканин;
● рана кукси повністю загоїлася;
● післяопераційний рубець спроможний, еластичний, безболісний;
● відсутні будь-які пошкодження шкірних покривів кукси;
● зменшується набряк кукси;
● кукса є опороспроможною;
● покращується сила м’язів кукси, спини, інших кінцівок, рівновага, тощо.
Рішення про початок протезування приймається мультидисциплінарною реабілітаційною командою (лікар, фізичний терапевт, ерготерапевт, протезист, пацієнт).
Протезист залучається до роботи мультидисциплінарних реабілітаційних команд на підставі договорів про співпрацю, які укладаються між закладом охорони здоров’я та протезним підприємством в порядку, визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 16.12.2022 року № 1462 “Деякі питання організації реабілітації у сфері охорони здоров’я”.

Як безкоштовно отримати засіб реабілітації?

✅Подати документи для безоплатного отримання протезів за державною програмою. Це можна зробити у кілька способів:

– Якщо особа ще у лікарні – можна звернутися до соціального працівника, який є у медзакладі. Якщо соціального працівника немає – можна запросити працівника з територіального відділення Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю, який допоможе подати документи. або – Звернутися до найближчого ЦНАПу чи в місцевий орган соціального захисту населення. або – Подати документи можна онлайн через електронний кабінет особи з інвалідністю. При первинній реєстрації потрібно підвантажити скановану копію або фотокопію висновку МСЕК або ЛКК або ВЛК у полі “Документ, який надає право на пільгу”. Інструкція, як зареєструватися в кабінеті особи з інвалідністю, є на сайті Міністерства – ● розділ Особам з інвалідністю – внизу сторінки Інформація щодо користування Електронним кабінетом особи з інвалідністю

Особі необхідно подати такі документи:
Заяву (форма за посиланням https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0896-21#n27)
паспорт громадянина України,
тимчасове посвідчення громадянина України,
посвідка на постійне проживання, посвідка на тимчасове проживання, посвідчення біженця,
посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, ідентифікаційний номер або паспорт громадянина України (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті);
рішення військово-лікарських комісій (далі – ВЛК) або довідку лікарсько-консультативних комісій про необхідність забезпечення протезним виробом, кріслом колісним чи іншим допоміжним засобом реабілітації;
витяг з наказу командира військової частини (начальника територіального підрозділу) витяг з наказу командира військової частини (начальника територіального підрозділу) або довідку про обставини травми (поранення, контузії, каліцтва), видану командиром військової частини (начальником територіального підрозділу);
За наявності подаються також посвідчення, що дає право на пільги, довідку про реєстрацію внутрішньо переміщеної особи.

Як отримати ДЗР (ТЗР)
✅1 Крок Подати заяву про забезпечення допоміжними засобами реабілітації з повним пакетом документів в один із способів описаних вище
✅2 Крок Отримати від ФСЗОІ (Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю) через ОСЗН/ЦНАП, засоби телекомунікаційного зв’язку або через електронний кабінет особи електронне направлення на забезпечення ДЗРом
✅3 Крок Обрати протезне підприємство Компанію для протезування можна обрати на власний розсуд із п’яти десятків представлених на ринку. Їх перелік можна знайти на сайті Міністерства соцполітики за посиланням https://1ll.ink/owfh6, в реєстрі Держлікслужби, на порталі Централізованого банку даних осіб з інвалідністю (ЦБІ), про них знають в управліннях соцзахисту, у ЦНАПах.
✅4 Крок Підбір протезно-ортопедичного виробу протезним підприємством та формування замовлення для виготовлення протезу. Особа в свою чергу перевіряє та підписує замовлення.
✅5 Крок Виготовлення індивідуального засобу реабілітації та видача його особі після примірки. Максимальний строк виготовлення протезу при первинному протезуванні – 45 робочих днів. Видача протезу оформляється актом приймання-передачі робіт між підприємством та особою.
✅6 Крок Отримання індивідуального засобу реабілітації та настанови щодо його експлуатації. Яку вартість протезу відшкодовує держава?
✅Для військових сума компенсації втричі більша у порівнянні з цивільними. Станом на сьогодні максимальна компенсація вартості протеза – 2 млн грн. Сума покриває досить серйозні побажання й високі функціональні можливості протеза як верхніх, так і нижніх кінцівок. Для кожного типу протезу держава визначає граничну вартість. Тип протезу визначає або ВЛК, або протезне підприємство.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support