Повідомлення про намір отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел викиду забруднюючих речовин від підприємcтва ПрАТ «АК «КИЇВВОДОКАНАЛ»

Золочівської сільської ради

Повідомлення про намір отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел викиду забруднюючих речовин від підприємcтва ПрАТ «АК «КИЇВВОДОКАНАЛ»

Дата публікації: 14.10.2022

ПрАТ «АК «КИЇВВОДОКАНАЛ», мулові поля № 1 та додаткові поля цеху природної сушки мулового господарства Бортницької станції аерації департаменту експлуатації каналізаційного господарства , що знаходяться за адресою 08340, Київська обл., Бориспільський р-н, Гнідинська сільська рада, вул. Польова, 12 повідомляє про наміри отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Цех природної сушки мулового господарства (мулові поля № 1 та додаткові мулові поля) з інженерними комунікаціями є виробничим підрозділом Бортницької станції аерації департаменту експлуатації каналізаційного господарства ПрАТ «АК «КИЇВВОДОКАНАЛ».

Основною діяльністю цеху природної сушки мулового господарства є забезпечення безперебійної роботи Бортницької станції аерації з очистки стічних каналізаційних вод м. Києва проектною потужністю не більше 1,8 млн. м3/добу. Осад стічних вод після попередньої обробки (зброджування або аеробної стабілізації), поступає на мулові поля для сушіння в природних умовах, накопичення та зберігання.

В процесі діяльності підприємства до атмосферного повітря будуть потрапляти наступні забруднюючі речовини: Кремнію діоксид аморфний (0,0002 т/рік); Титану діоксид (0,00003 т/рік); Арсен та його сполуки в перерахунку на арсен (0,002 т/рік); Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо) (0,0007 т/рік); Мідь та її сполуки в перерахунку на мідь (0,002 т/рік); Нікель та його сполуки в перерахунку на нікель (0,002 т/рік); Ртуть та її сполуки в перерахунку на ртуть (0,00002 т/рік); Свинець та його сполуки в перерахунку на свинець (0,001 т/рік); Хром та його сполуки у перерахунку на триоксид хрому (0,002 т/рік); Цинк та його сполуки (у перерахунку на цинк) (0,002 т/рік); Манган та його сполуки у перерахунку на діоксид мангану (0,0001 т/рік); Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом (0,2002 т/рік); Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту (15,225 т/рік); Азоту (1) оксид (N2O) (0,00408 т/рік); Аміак (68,406 т/рік); Меркаптани (Метилмеркаптан) (0,010 т/рік); Меркаптани (Етилмеркаптан) (0,005 т/рік); Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки (0,189 т/рік); Сірководень (6,451 т/рік); Оксид вуглецю (312,596 т/рік); Вуглецю діоксид (283,074 т/рік); Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) (0,0008 т/рік); Метан (1026,475 т/рік); Фториди, що легко розчиняються (наприклад, NaF), та їх сполуки в перерахунку на фтор  (0,0002 т/рік); Фториди важко розчинні неорганічні  (фторид алюмінію, фторид кальцію, гексафторалюмінат натрію) (в перерахунку на фтор) (0,0001 т/рік); Фтор і його пароподібні та газоподібні сполуки в перерахунку на фтористий водень (0,00004 т/рік).

Зауваження та пропозиції громадських організацій та окремих громадян щодо намірів підприємства просимо надсилати в місячний термін до Київської обласної військової адміністрації за адресою: 01196, м. Київ-196, площа Лесі Українки, 1; Тел.  +38 044 286 84 11, zvern@koda.gov.ua.

https://zolochivskarada.gov.ua/wp-content/uploads/2022/10/071022__borvisti.pdf