English English Українська Українська

ІНШІ ПОСЛУГИ

Золочівської сільської ради


Прийом заяв щодо отримання послуги у сфері земельних відносин здійснюється за адресою: с.Гнідин, вул. Нова, 1

Реєстрація пасіки

У разі виникнення бажання займатись бджільництвом, таку пасіку потрібно зареєструвати. Пасіка підлягає реєстрації за місцем проживання фізичної особи або за місцезнаходженням юридичної особи, яка займається бджільництвом, у сільських, селищних, міських радах після видачі ветеринарно-санітарного паспорта пасіки територіальним органом Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Адміністративний збір: відсутній

Як замовити послугу

Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто або через законного представника, шляхом відправлення документів поштою (рекомендованим листом).

Хто може звернутися: фізична особа, юридична особа
Документи, що необхідно надати для отримання послуги:

Заява за формою https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0281-21#n4
Засвідчена заявником копія паспорта пасіки

Умови і випадки надання

Пасіка підлягає реєстрації за місцем проживання фізичної особи або за місцезнаходженням юридичної особи, яка займається бджільництвом у місцевих державних адміністраціях або в органах місцевого самоврядування.

 Реєстрація пасіки здійснюється після видачі ветеринарно-санітарного паспорта пасіки (далі – паспорт пасіки) територіальним органом Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

 Реєстрація пасіки проводиться за заявою про реєстрацію пасіки власника пасіки або уповноваженої ним особи в день звернення.

 У заяві зазначаються:

прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) (для фізичної особи);

найменування (для юридичної особи), прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) (для фізичної особи – підприємця);

місцезнаходження (для юридичної особи), місце проживання (для фізичної особи – підприємця);

код згідно з ЄДРПОУ (для юридичної особи), реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) (для фізичної особи – підприємця);

контактна інформація (номер телефону, адреса електронної пошти).

 У разі припинення діяльності пасіки її власник або уповноважена ним особа протягом десяти календарних днів письмово інформує про це орган місцевого самоврядування, де зареєстровано пасіку.

 У разі перевезення (кочівлі) пасіки на адміністративну територію іншого органу місцевого самоврядування власник пасіки або уповноважена ним особа інформує про це вказані органи самоврядування.

Інформація повинна бути надана засобами електронного зв’язку або в письмовій формі не пізніше ніж за два календарних дні до перевезення (кочівлі) пасіки на їх територію.

https://zolochivskarada.gov.ua/wp-content/uploads/2023/11/заява-про-реєстрацію-пасіки-1.docx

Прийняття рішення про переведення дачних і садових будинків у жилі будинки

Адміністративний збір: відсутній

Термін надання послуги: 30 днів

Документи, що необхідно надати для отримання послуги:

1.Заява про переведення дачного (садового) будинку у жилий будинок
2.Копія документа, що підтверджує право власності на дачний чи садовий будинок, засвідчена в установленому порядку (крім випадку, коли право власності на такий будинок зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно)
3.Письмова згода співвласників (за наявності) на переведення такого будинку в жилий
4.Звіт про проведення технічного огляду дачного чи садового будинку з висновком про його відповідність державним будівельним нормам, підписаний виконавцем окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури, створений виключно з використанням Реєстру будівельної діяльності у формі електронного документа з присвоєнням реєстраційного номера

https://zolochivskarada.gov.ua/wp-content/uploads/2023/11/заява-на-переведення-садового-будинку-у-житловий-будинок-1.docx

Видача довідки про членство в особистому селянському господарстві

Адміністративний збір: відсутній

Термін надання послуги: 30 днів

Документи, що необхідно надати для отримання послуги:

1.Заява про видачу довідки
2.Документи, які посвідчують особу для громадян та фізичних осіб – підприємців, уповноваженої особи (паспорт, ідентифікаційний код)
3.Документ, що підтверджує розмір земельної ділянки (при перереєстрації земельної ділянки в ході прийняття спадщини або купівлі-продажу)

НАДАННЯ ОДНОРАЗОВОЇ МАТЕРІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ

Адміністративний збір: відсутній

Термін надання послуги: 30 днів

Документи, що необхідно надати для отримання послуги:

1. Заява про видачу довідки
2.Документи, які посвідчують особу для громадян та фізичних осіб – підприємців, уповноваженої особи (паспорт, ідентифікаційний код)
3.Документ підтверджує захворювання (у разі проблем зі здоров’ям)
4. Документ, що підтверджує проходження служби або поранення(для військовослужбовців)
5. Справка про номер рахунку в ПрАТ “Приватбанк” або номер картки “Для виплат” ПрАТ “Приватбанк”

https://zolochivskarada.gov.ua/wp-content/uploads/2023/11/заява-про-надання-матеріальної-допомоги-1.docx

Видача (продовження дії дозволу) на розміщення зовнішньої реклами

Адміністративний збір: відсутній

Термін надання послуги: 30 днів

Документи, що необхідно надати для отримання послуги:
  • Копії реєстраційних документів;
  • Фото бажаного місця розташування реклами та GPS-фото;
  • Візуалізація майбутньої реклами (графічна або фото) в друкованому та електронному вигляді на ел. адресу gcs1@ukr.net

https://zolochivskarada.gov.ua/wp-content/uploads/2023/11/заява-про-надання-дозволу-на-розміщення-реклами-1.docx

Видача довідки про осіб зареєстрованих/відсутність зареєстрованих в житловому будинку/приміщенні

Адміністративний збір: відсутній

Термін надання послуги: 30 днів

Документи, що необхідно надати для отримання послуги:

1. Заява про видачу довідки.
2.Документи, які посвідчують особу для громадян та фізичних осіб – підприємців, уповноваженої особи (паспорт, ідентифікаційний код).
3. Документ, що посвідчує право власності на житловий будинок/приміщення

https://zolochivskarada.gov.ua/wp-content/uploads/2023/11/заява-про-надання-довідки-про-зареєстрованих-осіб-1.docx

Видача довідки про те, що земельна ділянка вільна від забудов

Адміністративний збір: відсутній

Термін надання послуги: 30 днів

Документи, що необхідно надати для отримання послуги:

1. Заява про видачу довідки.
2.Документи, які посвідчують особу для громадян та фізичних осіб – підприємців, уповноваженої особи (паспорт, ідентифікаційний код).
3. Документ, що посвідчує право власності на земельну ділянку

https://zolochivskarada.gov.ua/wp-content/uploads/2023/11/заява-про-надання-довідки-про-те-що-земельна-ділянка-вільна-від-забудов-1.docx

Видача довідки про те, що будинок знаходиться на вказаній земельній ділянці

Адміністративний збір: відсутній

Термін надання послуги: 30 днів

Документи, що необхідно надати для отримання послуги:

1. Заява про видачу довідки.
2.Документи, які посвідчують особу для громадян та фізичних осіб – підприємців, уповноваженої особи (паспорт, ідентифікаційний код).
3. Документ, що посвідчує право власності на земельну ділянку

https://zolochivskarada.gov.ua/wp-content/uploads/2023/11/заява-про-надання-довідки-про-те-що-на-земельній-ділянці-знаходиться-будинок-або-приміщення-1.docx

Видача дозволу на порушення об’єктів благоустрою

Адміністративний збір: відсутній

Термін надання послуги: 10 днів

Документи, що необхідно надати для отримання послуги:

1.Заява встановленого зразка

2. Документи, які посвідчують особу для громадян та фізичних осіб – підприємців, уповноваженої особи (паспорт, ідентифікаційний код).

https://zolochivskarada.gov.ua/wp-content/uploads/2023/11/порушення-правил-благоустрою.doc

Складання акту обстеження, що підтверджує факт проживання особи за вказаною адресою без реєстрації

Адміністративний збір: відсутній

Термін надання послуги: 5 днів

Документи, що необхідно надати для отримання послуги:

1.Заява встановленого зразка

2. Документи, які посвідчують особу для громадян та фізичних осіб – підприємців, уповноваженої особи (паспорт, ідентифікаційний код).

З метою належного виконання п.24 ПКМ від 30 грудня 2022 р. № 1487 «Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів» та задля неухильного дотримання норм ЗУ «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»  посадовим та службовим особам Золочівської сільської ради будуть перевірятись факти  взяття заявників, котрі віднесені до категорії  призовників, військовозобов’язаних чи  резервістів на персонально-первинний  військовий  облік  в Золочівській сільській раді під час прийому наступних  заяв:

  • про підтвердження фактичного місця проживання особи;
  • про надання актів обстеження місця проживання особи;
  • про встановлення факту проживання разом з особою з інвалідністю та/або особою, яка потребує стороннього догляду;
  • про надання акту догляду за особою з інвалідністю та/або особою, яка потребує стороннього догляду.

https://zolochivskarada.gov.ua/wp-content/uploads/2024/01/заява-про-видачу-довідки-про-місце-проживання-на-підставі-акту-обстеження.docx

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support